Široli 1, 51216 Viškovo
Telefon: + 385 51 258 625
E-mail: djecji.vrtic.malik@ri.t-com.hr

Anketa

Najviše se volim igrati ?Fotka dana

Izreke o djeci

“Dječji život je poput lista papira na kojem svatko ostavlja bilješku.”- Nepoznati autor

O nama / Program

Dječji vrtić "Malik" jedan je od prvih je privatnih vrtić u Primorsko goranskoj županiji osnovan 1991. godine. Od 2005. godine djelujemo u novoizgrađenom objektu unutarnje površine 200 m2, te 2000 m2 vanjskog prostora u sklopu kojeg se nalazi travnjak, povrtnjak, dječje igralište opremljeno potrebnim spravama.

U okviru svoje djelatnosti vrtić organizira i provodi slijedeće programe:

- redoviti cjelodnevni 10-satni program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi (od 3 do 7 godine života)

- integrirani program predškole 

- kraće programe:

 • rano učenje engleskog jezika (Škola stranih jezika "Linguae")
 • rano učenje talijanskog jezika
 • sportski program "Igrom do atletike" (Atletska klub Kvarner Rijeka)

Redoviti i kraći  programi verificirani su od strane Ministarstva znanosi, obrazovanja i sporta.

Redoviti program provodi se u dvije odgojne skupine (mješovite dobi djece) i u skladu je s razvojnim osobinama i potrebama djece, pri čemu se vodimo humanističkom pristupu razvoja djece.

Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja osobnosti djeteta i kvalitete njegova života, te osiguravanje uvjeta za zadovoljavanje dječjih potreba i prava u vrtiću.

Glavni zadaci programa usmjereni su stvaranju uvjeta za razvoj raznovrsnih kompetencija djeteta u vrtićkom kontekstu pri čemu ćemo:

 • poštovati dijete
 • prihvatiti dijete onakvim kakvo je, prepoznati njegove jače i slabije strane
 • omogućiti djetetau slobodu izbora - igre, suigrača, aktivnosti, prostora
 • ostvariti fleksibilnost u odgojno obrazovnom procesu
 • omogućiti i podržavati razvoj samostalnosti kod djece
 • osigurati djeci bogatstvo doživljaja, materijala, poticaja i socijalnih kontakata
 • organizirati vrtić kao povezanu cjelinu i graditi ga kao ravnopravnu zajednicu svih zaposlenika, djece i roditelja
 • poticati kod djece želju za učenjem na prirodan način, temeljen na motivaciji

U posljednjih smo nekoliko godina ostvarili niz kvalitetnih pomaka u razvoju same odgojno obrazovne prakse i kulture vrtića. Oni se najviše očituju u stvaranju općeg ozračja naše ustanove koju roditelji doživljavaju i procjenjuju ugodnu i obiteljsku, i to smatramo našim najvećim uspjehom.

Nastojimo izgrađivati praksu okrenutu djetetu i razvijanju njegovih socio-emocionalnih odnosa, samostalnosti i odgovornosti, zadovoljavanju individualno različitih potreba djeteta i njihovih prava. Ističemo pravo djeteta na sudjelovanje u različitim aktivnostima, pravo na izbor sadržaja, prostora, partnera, pravo na privatnost.

Postigli smo i kvalitetne pomake u procesu učenja djeteta. Nastojimo izravno poučavanje zamjeniti prirodnijim oblicima učenja djeteta, pri čemu stvaramo uvjete za aktivne i istraživačke oblike učenja koji se prepliću s igrom i u kojima dijete osjeća ugodu i zabavu. Ovakvim pristupom nastojimo zadržati prirodnu želju djece za učenjem, poduprijeti razvoj njihova kritičkog mišljenja te razvoj njihove autonomije u procesu učenja.

U procesu razvoja našeg vrtića, veliku pozornost posvećujemo novim spoznajama s područja ranog odgoja i obrazovanja. Smatramo da je preduvjet kvalitetnih promjena odgojno-obrazovne prakse upravo cjeloživotno učenje, kroz koje stvaramo kvalitetniji kurikulum našeg vrtića.

Potičemo i njegujemo različite oblike suradnje s roditeljima nastojeći izgraditi pravi partnerski odnos, kroz formalne i neformalne oblike suradnje. Kvalitetna suradnja s roditeljima pomaže nam u cjelovitijiem razumijevanju djeteta i njegovih potreba, a roditelju pomaže u jačanju njegovih roditeljskih kompetencija.

Program predškole

Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u osnovnu školu koja su polaznici dječjeg vrtića (integrirani program). Program se provodi kroz cijelu pedagošku godinu (od listopada do lipnja).

Cilj programa predškole je da u poticajnom materijalno-organizacijskom okruženju, u partnerstvu s roditeljima i širom zajednicom sistematskim radom osiguravamo kontinuitet u odgoju i obrazovanju i poticanju cjelovitog razvoja djeteta kroz stjecanje znanja, vještina i navika za uspješno daljnje školovanje.

Glavna zadaća programa predškole je razvoj i unaprijeđivanje tjelesnih, emocionalnih i spoznajnih potencijala djeteta, s naglaskom na razvoj socijalnih kompetencija djece.

Glavna obilježja programa su:

 • fleksibilnost i raznovrsnost u realizaciji sadržaja
 • individualizirani pristup djetetu
 • poticanje situacijskog učenja, polazeći od dječjih interesa
 • bogato i poticajno okruženje
 • suradnja s roditeljima i širom zajednicom

 

hair websites pony hairstyles for school step by step human hair extensions how to mold hair for a quick weave with leave out hair and closure bundle human hair extensions mongolian hair weft do great lengths extensions damage hair remy hair extensions sainsbury's own brand hairspray hair couture by hamo hair wigs