Široli 1, 51216 Viškovo
Telefon: + 385 51 258 625
E-mail: djecji.vrtic.malik@ri.t-com.hr

Anketa

Najviše se volim igrati ?Fotka dana

Izreke o djeci

“Djeca su mudra. Na ljubav će odgovoriti ljubavlju, a na mržnju mržnjom. Lako prihvaćaju disciplinu timskog rada.”- Nepoznati autor

O nama / Program

Dječji vrtić "Malik" jedan je od prvih je privatnih vrtić u Primorsko goranskoj županiji osnovan 1991. godine. Od 2005. godine djelujemo u novoizgrađenom objektu unutarnje površine 200 m2, te 2000 m2 vanjskog prostora u sklopu kojeg se nalazi travnjak, povrtnjak, dječje igralište opremljeno potrebnim spravama.

U okviru svoje djelatnosti vrtić organizira i provodi slijedeće programe:

- redoviti cjelodnevni 10-satni program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi (od 3 do 7 godine života)

- integrirani program predškole 

- kraće programe:

 • rano učenje engleskog jezika (Škola stranih jezika "Linguae")
 • rano učenje talijanskog jezika
 • sportski program "Igrom do atletike" (Atletska klub Kvarner Rijeka)

Redoviti i kraći  programi verificirani su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Redoviti program provodi se u dvije odgojne skupine (mješovite dobi djece) i u skladu je s razvojnim osobinama i potrebama djece, pri čemu se vodimo humanističkom pristupu razvoja djece.

Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja osobnosti djeteta i kvalitete njegova života, te osiguravanje uvjeta za zadovoljavanje dječjih potreba i prava u vrtiću.

Glavni zadaci programa usmjereni su stvaranju uvjeta za razvoj raznovrsnih kompetencija djeteta u vrtićkom kontekstu pri čemu ćemo:

 • poštovati dijete
 • prihvatiti dijete onakvim kakvo je, prepoznati njegove jače i slabije strane
 • omogućiti djetetu slobodu izbora - igre, suigrača, aktivnosti, prostora
 • ostvariti fleksibilnost u odgojno obrazovnom procesu
 • omogućiti i podržavati razvoj samostalnosti kod djece
 • osigurati djeci bogatstvo doživljaja, materijala, poticaja i socijalnih kontakata
 • organizirati vrtić kao povezanu cjelinu i graditi ga kao ravnopravnu zajednicu svih zaposlenika, djece i roditelja
 • poticati kod djece želju za učenjem na prirodan način, temeljen na motivaciji

U posljednjih smo nekoliko godina ostvarili niz kvalitetnih pomaka u razvoju same odgojno obrazovne prakse i kulture vrtića. Oni se najviše očituju u stvaranju općeg ozračja naše ustanove koju roditelji doživljavaju i procjenjuju ugodnu i obiteljsku, i to smatramo našim najvećim uspjehom.

Nastojimo izgrađivati praksu okrenutu djetetu i razvijanju njegovih socio-emocionalnih odnosa, samostalnosti i odgovornosti, zadovoljavanju individualno različitih potreba djeteta i njihovih prava. Ističemo pravo djeteta na sudjelovanje u različitim aktivnostima, pravo na izbor sadržaja, prostora, partnera, pravo na privatnost.

Postigli smo i kvalitetne pomake u procesu učenja djeteta. Nastojimo izravno poučavanje zamjeniti prirodnijim oblicima učenja djeteta, pri čemu stvaramo uvjete za aktivne i istraživačke oblike učenja koji se prepliću s igrom i u kojima dijete osjeća ugodu i zabavu. Ovakvim pristupom nastojimo zadržati prirodnu želju djece za učenjem, poduprijeti razvoj njihova kritičkog mišljenja te razvoj njihove autonomije u procesu učenja.

U procesu razvoja našeg vrtića, veliku pozornost posvećujemo novim spoznajama s područja ranog odgoja i obrazovanja. Smatramo da je preduvjet kvalitetnih promjena odgojno-obrazovne prakse upravo cjeloživotno učenje, kroz koje stvaramo kvalitetniji kurikulum našeg vrtića.

Potičemo i njegujemo različite oblike suradnje s roditeljima nastojeći izgraditi pravi partnerski odnos, kroz formalne i neformalne oblike suradnje. Kvalitetna suradnja s roditeljima pomaže nam u cjelovitijiem razumijevanju djeteta i njegovih potreba, a roditelju pomaže u jačanju njegovih roditeljskih kompetencija.

Program predškole

Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u osnovnu školu koja su polaznici dječjeg vrtića (integrirani program). Program se provodi kroz cijelu pedagošku godinu (od listopada do lipnja).

Cilj programa predškole je da u poticajnom materijalno-organizacijskom okruženju, u partnerstvu s roditeljima i širom zajednicom sistematskim radom osiguravamo kontinuitet u odgoju i obrazovanju i poticanju cjelovitog razvoja djeteta kroz stjecanje znanja, vještina i navika za uspješno daljnje školovanje.

Glavna zadaća programa predškole je razvoj i unaprijeđivanje tjelesnih, emocionalnih i spoznajnih potencijala djeteta, s naglaskom na razvoj socijalnih kompetencija djece.

Glavna obilježja programa su:

 • fleksibilnost i raznovrsnost u realizaciji sadržaja
 • individualizirani pristup djetetu
 • poticanje situacijskog učenja, polazeći od dječjih interesa
 • bogato i poticajno okruženje
 • suradnja s roditeljima i širom zajednicom